vĐồng tin tức tài chính 365

Huyện truy thu 'thuế sầu riêng', Tổng cục Thuế lập tức lên tiếng

2020-08-08 11:04
Đây không phải là truy thu thuế của người nông dân trồng sầu riêng mà chỉ áp dụng đối với các hộ kinh doanh thu mua sầu riêng không đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: vov.0340801-gneit-nel-cut-pal-euht-cuc-gnot-gneir-uas-euht-uht-yurt-neyuh/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Huyện truy thu 'thuế sầu riêng', Tổng cục Thuế lập tức lên tiếng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools