vĐồng tin tức tài chính 365

Vườn lan quý hiếm được chăm sóc, bảo vệ hơn cả kho báu

2020-08-08 11:11
Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.

Xem thêm: lmth.348944-n-uab-ohk-ac-noh-ev-oab-cos-mahc-coud-meih-yuq-nal-nouv/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Vườn lan quý hiếm được chăm sóc, bảo vệ hơn cả kho báu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools