vĐồng tin tức tài chính 365

Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức vì 'lý do sức khỏe'

2020-08-08 11:17
Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức vì 'lý do sức khỏe'Hôm nay (ngày 7/8), Mitsubishi Motors thông báo chủ tịch Osamu Masuko đã từ chức vì lý do sức khỏe và tạm thời chuyển vai trò này cho CEO Takao Kato.

Xem thêm: nhc.57050339080800202-eohk-cus-od-yl-iv-cuhc-ut-srotom-ihsibustim-hcit-uhc/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức vì 'lý do sức khỏe'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools