vĐồng tin tức tài chính 365

Quỹ Nhật chờ cơ hội rót thêm vốn

2020-08-17 11:21
(ĐTCK) Ông Toshifumi Sugimoto, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý quỹ Capital Asset Mangement (CAM), thành viên Hiệp hội Phân tích viên chứng khoán Nhật Bản cho biết, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đang chờ Việt Nam thực hiện các bước cải cách cơ chế giao dịch trên TTCK để gia tăng giải ngân.

Xem thêm: lmth.505933-nov-meht-tor-ioh-oc-ohc-tahn-yuq/naohk-gnuhc/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quỹ Nhật chờ cơ hội rót thêm vốn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools