vĐồng tin tức tài chính 365

Cận cảnh hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông nghi bị sát hại dưới mương nước

2019-08-19 18:50
Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông nghi bị sát hại dưới mương nước rất vắng vẻ. Hai bên đường chỉ toàn cây cối, bụi rậm, kênh nước. Ban ngày mới có vài người qua lại, chứ ban đêm không chỉ vắng mà còn không có đèn đường.

Xem thêm: lmth.030644a-coun-gnoum-ioud-iah-tas-ib-ihgn-gno-nad-iougn-eht-iht-neih-tahp-gnourt-neih-hnac-nac/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cận cảnh hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông nghi bị sát hại dưới mương nước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools