vĐồng tin tức tài chính 365

Chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng

2022-09-19 04:01

TPO - Để tăng cường thu thuế, Bộ Tài chính đề xuất, chủ sàn thương mại điện tử định kỳ hàng quý phải cung cấp thông tin người bán hàng qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bộ Tài chính đã gửi tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Dự thảo quy định bổ sung trách nhiệm khai thuế thay, nộp thay cho cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn của các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo đó, với hàng hóa, dịch vụ được bán thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn thì tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm đại diện cho người bán là cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) để khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm: Tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn (nếu chủ sở hữu sàn không thực hiện khai thay, nộp thay thuế cho người bán).

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

Chủ sở hữu sàn TMĐT phả kê khai, nộp thuế thay người bán (Ảnh minh hoạ).

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ doanh nghiệp nhỏ và cá nhân (Tổng cục Thuế), xét về tổng thể, việc quy định sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu trong việc quản lý thuế hiệu quả. Từ đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế.

“Với quy định này, thay vì hàng trăm nghìn cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì chỉ cần một đầu mối là sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay để cắt giảm thủ tục hành chính cho cơ quan thuế và người nộp thuế”, bà Lan Anh cho biết.

Xem thêm: mth.93224608181902202-gnah-nab-iougn-nit-gnoht-pac-gnuc-iahp-ut-neid-iam-gnouht-nas-uhc/nv.ahos

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools