vĐồng tin tức tài chính 365

Tập đoàn IPA định chi 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

2022-09-23 16:40

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa công bố phương án triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty dự tính phát hành 213,8 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2022-2023 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, với tỉ lệ thực hiện 1:1 (tức cổ công sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua). Dự kiến sau đợt phát hành, IPA sẽ thu về 2.138 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu IPA có giá 19.100 đồng/cổ phiếu, giảm 2,05% so với số tham chiếu.

Hồ sơ doanh nghiệp - Tập đoàn IPA định chi 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Diễn biến thị giá cổ phiếu IPA.

 

Căn cứ theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng, công ty sẽ phân bổ 1.600 tỷ đồng cho việc đầu tư, thanh toán tiền mua cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện. Bên cạnh đó, công ty dành ra 200 tỷ đồng dùng để đầu tư vào các sản phẩm đầu tư, sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn IPA.

Phần còn lại, khoảng hơn 338 tỷ đồng sẽ được dùng vào việc tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay và các khoản phải trả của công ty.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 150 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. 

Đáng kể đến, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ sụt giảm mạnh hơn 70% từ 1.374 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 xuống còn 407 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Song song với đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng gần 3 lần, đạt 462 tỷ đồng.

Chính vì vậy, sau khi trừ các chi phí, Tập đoàn IPA báo lãi 180,6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2022, công ty đặt ra mục tiêu thu về 1.680 tỷ đồng từ tổng doanh thu và 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2022, công ty mới chỉ hoàn thành gần 9% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xem thêm: lmth.280175a-neid-uub-meih-oab-nahp-oc-aum-ed-gnod-yt-0061-ihc-hnid-api-naod-pat/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tập đoàn IPA định chi 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools