vĐồng tin tức tài chính 365

Cục Hải quan Hải Phòng tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu

2019-09-04 10:10
Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hải Phòng, tính đến hết ngày 14/8/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu NSNN đạt 43.411 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xem thêm: 282861=DId&053161MCUFOM=emaNcoDd?8091mc/l/r/cttt/latrop/retnecbew/08:nv.vog.fom.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cục Hải quan Hải Phòng tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools