vĐồng tin tức tài chính 365

Việt Nam muốn Interpol truy nã đỏ với chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile

2019-09-20 01:40
(TBKTSG Online) - Bộ Công an đã đề nghị Interpol - Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, hỗ trợ truy bắt, đưa Bùi Quang Huy - chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách Truy nã đỏ.

Xem thêm: lmth.eliboM-gnouC-tahN-peihgn-hnaod-uhc-iov-od-an-yurt-lopretnI-noum-maN-teiV/292492/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Việt Nam muốn Interpol truy nã đỏ với chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools