vĐồng tin tức tài chính 365

Những câu chuyện kỳ bí về vùng đất treo đầu lâu trâu khắp nơi ở Hà Giang

2019-09-23 09:20
Những câu chuyện kỳ bí về vùng đất treo đầu lâu trâu khắp nơi ở Hà Giang La liệt đầu lâu trâu trắng lốp treo lủng lẳng trên những cọc vầu hoặc cọc gỗ cắm rải rác trong những bụi cỏ, sau những gốc cây.

Xem thêm: lmth.250005d-gnaig-ah-o-ion-pahk-uart-ual-uad-oert-tad-gnuv-ev-ib-yk-neyuhc-uac-gnuhn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Những câu chuyện kỳ bí về vùng đất treo đầu lâu trâu khắp nơi ở Hà Giang”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools