vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hút khẩn cấp 150 tấn dầu ra khỏi tàu

2019-10-20 15:20
Tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên sông Lòng Tàu rạng sáng 19/10, thuộc khu vực thượng lưu mũi An Thạnh, khu vực phao báo hiệu hàng hải số 28 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Xem thêm: lmth.367731/cKWwcd9Nfnp/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hút khẩn cấp 150 tấn dầu ra khỏi tàu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools