vĐồng tin tức tài chính 365

Trung Quốc sẽ thử nghiệm tên lửa thương mại trong năm 2020-2021

2019-10-20 15:20
Trung Quốc sẽ tiến hành các chuyến bay thử nghiệm cho hai tên lửa không gian tiếp theo trong loạt Smart Dragon nhằm sử dụng cho mục đích thương mại vào năm 2020 và 2021.

Xem thêm: lmth.467731/cEvJrIpBl-u/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trung Quốc sẽ thử nghiệm tên lửa thương mại trong năm 2020-2021”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools