vĐồng tin tức tài chính 365

Cục Điều tra chống buôn lậu hải quan chuyển Bộ Công an hồ sơ Asanzo

2019-10-24 02:05
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cửa có văn bản 1114 bàn giao hồ sơ Asanzo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) - Bộ Công an.

Xem thêm: lmth.1030411-oznasa-os-oh-na-gnoc-ob-neyuhc-nauq-iah-ual-noub-gnohc-art-ueid-cuc/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cục Điều tra chống buôn lậu hải quan chuyển Bộ Công an hồ sơ Asanzo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools