vĐồng tin tức tài chính 365

Cung cấp bằng chứng tố cán bộ xã nhận hối lộ, bị giang hồ vây đánh rách mặt

2019-10-24 02:15
Nhóm người lạ mặt, xăm trổ vây đánh ông Hôm ngay sau khi ông này cung cấp bằng chứng tố cáo hành vi

Xem thêm: odl.848167-tam-hcar-hnad-yav-oh-gnaig-ib-ol-ioh-nahn-ax-ob-nac-ot-gnuhc-gnab-pac-gnuc/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cung cấp bằng chứng tố cán bộ xã nhận hối lộ, bị giang hồ vây đánh rách mặt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools