vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội: Kiểm tra vũ trường, 200 thanh niên thì 39 người dương tính ma túy

2019-10-24 02:15
Chiều 23.10, Công an Hà Nội công bố kết quả kiểm tra nhanh gần 200 thanh niên tại vũ trường Star3 Cl

Xem thêm: odl.888167-yut-am-hnit-gnoud-iougn-93-iht-nein-hnaht-002-gnourt-uv-art-meik-ion-ah/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội: Kiểm tra vũ trường, 200 thanh niên thì 39 người dương tính ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools