vĐồng tin tức tài chính 365

Chủ tịch PVChem (PVC) Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-20%/năm

2023-10-31 06:10

Điều gì khiến PVChem tự tin vào chặng đường phát triển nhanh và bền vững trong 10 năm tới, thưa ông?

Chúng tôi đã chuẩn bị cho Chiến lược phát triển đến năm 2035 một cách cẩn trọng và bài bản. Vì nhiều lý khách quan như khủng hoảng giá dầu, đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 và biến động tiêu cực, kéo dài của thị trường dầu khí… đã ảnh hưởng xấu đến kế hoạch triển khai Chiến lược của chúng tôi.

Đến nay, khi thị trường đã phục hồi và tương đối ổn định, nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ dầu khí và ngành hóa chất, đặc biệt là hóa chất dầu khí tăng mạnh, nên PVChem đã xác định đây là cơ hội vàng để Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch tăng tốc phát triển trên cả ba lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, sản xuất.

Với ưu thế là thành viên của Petrovietnam, được sự hỗ trợ to lớn của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong ngành, và sự nỗ lực của các cán bộ công nhân viên PVChem đã, đang nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đã tạo sự tự tin cho sẵn sàng bước vào “giai đoạn chuyển mình” này.

PVChem cũng nhìn thấy những cơ hội to lớn khi Petrovietnam đồng loạt triển khai các siêu dự án như: Lô B Ô Môn, Cá Voi Xanh, nghiên cứu mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất,… bên cạnh những dự án đã đi vào vận hành như Lọc hóa dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cụm khí điện đạm cùng các dự án khoan thăm dò, khai thác dầu khí trong nước, trong thời gian tới đây sẽ là thị trường cốt lõi cho sự phát triển của PVChem.

Hiện nay, trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và của thị trường dầu khí nói riêng, vậy PVChem có giải pháp gì để đảm bảo thực hiện Chiến lược của mình?

Để tận dụng tốt những cơ hội nêu trên đồng thời đạt được mục tiêu đã đề ra, PVChem sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp chính như: quản trị chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp; tái tạo văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tài chính và vốn; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư, nghiên cứu phát triển; bản quyền công nghệ.

Theo đó, nhóm giải pháp về quản trị chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp…đồng bộ với đề án tái cấu trúc Petrovietnam, trong đó chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và từng bước kết nối với cơ sở dữ liệu lớn của Petrovietnam.

Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PVChem để củng cố và tạo đà cho tái tạo kinh doanh.

PVChem thực hiện phối trộn và cung cấp hóa phẩm dung dịch khoan tại cảng Vietsovpetro. ảnh 1
PVChem thực hiện phối trộn và cung cấp hóa phẩm dung dịch khoan tại cảng Vietsovpetro.

Nhóm giải pháp quan trọng và khá mới là xây dựng giải pháp cân đối nguồn vốn cho từng giai đoạn phát triển cụ thể, đảm bảo cơ cấu vốn tối ưu giữa vốn vay và vốn tự có, giữa vốn cố định và vốn lưu động phục vụ Chiến lược phát triển PVChem. Một trong những mục tiêu và cũng là giải pháp trước mắt để đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 10-20% của PVChem, trong tương lai là việc tăng Vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 5.000 tỷ vào năm 2035.

Có thể khẳng định rằng, trước những cơ hội và khó khăn, thách thức rất lớn, tập thể người lao động PVChem luôn kiên định với mục tiêu đưa PVChem trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, thương mại chuyên nghiệp - hiệu quả - phát triển bền vững, sẽ dần hiện thực hóa trong thời gian tới.

PVChem đang tập trung mọi nguồn lực/hợp tác để triển khai các dự án như: sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp, sản xuất Oxy già, sản xuất PET chip, sản xuất PP compound tạo động lực phát triển mới trong lĩnh vực sản xuất của PVChem, đáp ứng nhu cầu phát triển trong chuỗi sản xuất – dịch vụ của Petrovietnam.

Xem thêm: lmth.148233tsop-man02-01-ut-nauq-hnib-nauhn-iol-gnourt-gnat-ueit-cum-hnid-neik-mehcvp-aihgn-iad-gnourt-cvp-mehcvp-hcit-uhc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Chủ tịch PVChem (PVC) Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-20%/năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools