vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Trị dừng mua “bình hút tài lộc” phục vụ Đại hội Đảng vì... không có lợi

2020-10-04 15:39
Theo một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, việc dừng mua “bình hút tài lộc” làm quà tặng cho các đại biểu, khách mời trong Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, là vì...không có lợi.

Xem thêm: lmth.8896821-iol-oc-gnohk-iv-gnad-ioh-iad-uv-cuhp-col-iat-tuh-hnib-aum-gnud-irt-gnauq/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quảng Trị dừng mua “bình hút tài lộc” phục vụ Đại hội Đảng vì... không có lợi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools