vĐồng tin tức tài chính 365

Công an Đắk Nông bắt 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp

2020-10-27 22:50
Trưởng Văn phòng và phóng viên thuộc VP đại diện Nam Trung bộ – Tây nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi tống tiền doanh nghiệp.

Xem thêm: lmth.6427921-peihgn-hnaod-neit-gnot-neiv-gnohp-2-tab-gnon-kad-na-gnoc/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công an Đắk Nông bắt 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools