vĐồng tin tức tài chính 365

Ngân hàng TNHH Indovina được chấp thuận thành lập phòng giao dịch

2021-11-15 11:26

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TNHH Indovina đủ điều kiện thành lập Phòng giao dịch Thủ Dầu Một tại địa điểm: Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch này là: Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Bình Dương.

Văn bản nêu rõ, Ngân hàng TNHH Indovina có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với phòng giao dịch đã được chấp thuận thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng TNHH Indovina phải khai trương hoạt động phòng giao dịch nêu trên trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

CKH

 

Xem thêm: 646664VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ngân hàng TNHH Indovina được chấp thuận thành lập phòng giao dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools