vĐồng tin tức tài chính 365

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đủ điều kiện thành lập 30 phòng giao dịch

2021-11-15 11:26

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc VCB thành lập 30 phòng giao dịch tại các tỉnh/ thành phố sau: Phòng giao dịch An Điền, Phòng giao dịch Phú Giáo (tại tỉnh Bình Dương); Phòng giao dịch Đức Cơ, Phòng giao dịch Ia Grai (tại tỉnh Gia Lai); Phòng giao dịch Lạng Giang, Phòng giao dịch Tân Yên (tại tỉnh Bắc Giang); Phòng giao dịch Hòa Bình, Phòng giao dịch Đông Hải (tại tỉnh Bạc Liêu); Phòng giao dịch Sông Đốc (tại tỉnh Cà Mau); Phòng giao dịch Hòa Vang (tại Thành phố Đà Nẵng); Phòng giao dịch Tam Nông, Phòng giao dịch Cao Lãnh (tại tỉnh Đồng Tháp); Phòng giao dịch Hương Khê (tại tỉnh Hà Tĩnh); Phòng giao dịch An Lão, Phòng giao dịch Vĩnh Bảo,Phòng giao dịch Đồ Sơn (tại Thành phố Hải Phòng); Phòng giao dịch Phố Lu (tại tỉnh Lào Cai); Phòng giao dịch Hải Thượng (tại tỉnh Thanh Hóa); Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp (tại tỉnh Khánh Hòa); Phòng giao dịch An Thới, Phòng giao dịch Dương Đông (tại tỉnh Kiên Giang); Phòng giao dịch Đoan Hùng (tại tỉnh Phú Thọ); Phòng giao dịch Tuy An, Phòng giao dịch Sông Cầu (tại tỉnh Phú Yên); Phòng giao dịch Tam Đảo (tại tỉnh Vĩnh Phúc); Phòng giao dịch Quảng Ninh (tại tỉnh Quảng Bình); Phòng giao dịch Tân Biên (tại tỉnh Tây Ninh); Phòng giao dịch Đô Lương, Phòng giao dịch Quỳnh Lưu (tại tỉnh Nghệ An); Phòng giao dịch Châu Đức (tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Văn bản nêu rõ, VCB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 (Thông tư 21) của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, VCB có trách nhiệm khai trương hoạt động các phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

CKH

Xem thêm: 446664VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đủ điều kiện thành lập 30 phòng giao dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools