vĐồng tin tức tài chính 365

Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

2021-11-15 11:27

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 2 tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 32/GP-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei là: 1.300.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng), trong đó:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội sở hữu 50% vốn điều lệ;

- Shinsei Bank, Limited (Nhật Bản) sở hữu 49% vốn điều lệ;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành sở hữu 1% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 32/GP-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei.

Quyết định nêu rõ, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định pháp luật khác có liên quan đối với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 Quyết định này.

CKH

 

Xem thêm: 836664VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools