vĐồng tin tức tài chính 365

Vĩnh Hoàn (VHC) phát hành hơn 90 triệu cổ phiếu trả cổ tức

2019-11-30 21:00
(ĐTCK) Ngày 29/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

Xem thêm: lmth.924503-cut-oc-art-ueihp-oc-ueirt-09-noh-hnah-tahp-chv-naoh-hniv/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vĩnh Hoàn (VHC) phát hành hơn 90 triệu cổ phiếu trả cổ tức”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools