vĐồng tin tức tài chính 365

Xây dựng Hòa Bình (HBC) muốn mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, dừng phát hành ESOP

2019-11-30 21:00
(ĐTCK) Ngày 29/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã có 2 quyết định lớn nhằm nỗ lực cứu giá cổ phiếu, khi đã giảm về mức đáy trong hơn 3 năm.

Xem thêm: lmth.814503-pose-hnah-tahp-gnud-yuq-ueihp-oc-ueirt-01-aum-noum-cbh-hnib-aoh-gnud-yax/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xây dựng Hòa Bình (HBC) muốn mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, dừng phát hành ESOP”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools