vĐồng tin tức tài chính 365

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thăng tiến 'thần tốc', Bắc Ninh nói gì?

2023-11-23 03:58
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu là đúng quy trình và các quy định liên quan - Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu là đúng quy trình và các quy định liên quan - Ảnh: bacninh.gov.vn

Trước một số ý kiến về việc tiếp nhận, bổ nhiệm "thần tốc" Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Minh Hiếu, ngày 22-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định việc tiếp nhận, bổ nhiệm là đúng quy trình và các quy định liên quan.

Theo đó, ngay sau khi có một số ý kiến về việc tiếp nhận, bổ nhiệm "thần tốc" Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh Nguyễn Minh Hiếu, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình liên quan, cho thấy các quy trình, quy định liên quan đã được bảo đảm, không có vi phạm.

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh: Từ tháng 7-1999 đến tháng 8-2003, ông Nguyễn Minh Hiếu là kỹ sư thiết kế, Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Bắc Ninh (nay là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh).

Đến ngày 12-1-2004, chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án giao Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Bắc Ninh cho tập thể người lao động. Sau đó, ông Nguyễn Minh Hiếu trải qua nhiều vị trí khác nhau như phó phòng thiết kế dự toán Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Bắc Ninh; phó giám đốc, giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh...

Lý giải về việc tuyển dụng ông Nguyễn Minh Hiếu vào công chức nhà nước có đúng quy định hay không, ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết: Năm 2012, ông Nguyễn Minh Hiếu được tuyển dụng vào công chức nhà nước theo quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 14-5-2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài.

Đến thời điểm tuyển dụng lại cán bộ, công chức, viên chức theo kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Minh Hiếu đã được tuyển dụng lại, đảm bảo quy trình tuyển dụng vào công chức nhà nước.

Cùng với quá trình phấn đấu của mình, ông Nguyễn Minh Hiếu khi đang giữ chức vụ giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh (đây vẫn là công ty cổ phần nhà nước, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh) đã được quy hoạch vào chức danh phó giám đốc Sở Giao thông vận tải theo quyết định số 197-QĐ/TU ngày 6-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2010 - 2015.

Trao đổi về việc ông Nguyễn Minh Hiếu mới được tiếp nhận, bổ nhiệm phó trưởng phòng 18 ngày đã tiếp tục được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Đạt khẳng định đây là đúng quy trình, quy định.

Cụ thể, tại mục 7, điều 7, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo quyết định số 405-QĐ/TU ngày 26-11-2007) của Tỉnh ủy Bắc Ninh quy định "Người được giới thiệu để xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ lãnh đạo, quản lý là cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị thì nói chung phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm, ứng cử".

Tại thời điểm bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu vào chức vụ phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh chưa có quy định yêu cầu điều kiện về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính, giữ chức vụ và thời gian giữ chức vụ là trưởng phòng.

Như vậy, ông Nguyễn Minh Hiếu đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quyết định số 405-QĐ/TU ngày 26-11-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quyết định 61-QĐ/TU ngày 7-12-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cùng với đó, ông Nguyễn Minh Hiếu đã thực hiện xây dựng chương trình hành động, bảo vệ chương trình hành động để khẳng định năng lực, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ bản thân nếu được bổ nhiệm. Kết quả đánh giá chương trình hành động được hội nghị và hội đồng thẩm định đánh giá, thống nhất cao.

"Đảm bảo quy trình 5 bước"

Đối với thông tin cho rằng tiêu chuẩn đưa ra của Bộ Giao thông vận tải về việc lãnh đạo sở phải có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực phụ trách, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết đây là quy định đối với vị trí giám đốc sở, không phải vị trí phó giám đốc.

Hơn nữa, ông Nguyễn Minh Hiếu đã có hơn 10 năm quản lý lĩnh vực này khi còn công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh nên vẫn bảo đảm yêu cầu nêu trên.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu từ phó giám đốc làm giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh cũng đã bảo đảm quy trình 5 bước, có chương trình hành động được thông qua theo quy định.

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt mớiĐà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt mới

Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt ở các sở, ngành. Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Ngoại vụ.

Xem thêm: mth.68482542222113202-ig-ion-hnin-cab-cot-naht-neit-gnaht-iat-nav-gnoht-oaig-os-cod-maig/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giám đốc Sở Giao thông vận tải thăng tiến 'thần tốc', Bắc Ninh nói gì?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools