vĐồng tin tức tài chính 365

Xử lý hình sự những người sử dụng bằng giả

2020-11-11 05:24
Nhiều bạn đọc đồng tình với kiến nghị của Bộ trưởng Công an Tô Lâm là đã đến lúc cần xử lý hình sự những người sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả và cho rằng cần thực hiện việc này càng sớm càng tốt.

Xem thêm: lmth.0703031-aig-gnab-gnud-us-iougn-gnuhn-us-hnih-yl-ux/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xử lý hình sự những người sử dụng bằng giả”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools