vĐồng tin tức tài chính 365

Đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi giám định tâm thần

2020-11-11 05:40
Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do Trần Thị Ngọc Nữ nộp hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần nên cơ quan điều tra phải đưa bị can này đi giám định.

Xem thêm: lmth.9803031-naht-mat-hnid-maig-id-un-cogn-iht-nart-nac-ib-aud/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi giám định tâm thần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools