vĐồng tin tức tài chính 365

Google, Facebook, YouTube... đóng thuế tại Việt Nam như thế nào?: Hụt hơi truy đuổi

2020-11-14 06:11
Trong khi việc thu thuế đối với Google, Facebook vẫn giậm chân tại chỗ thì ngày càng có thêm nhiều dịch vụ ngoại khác kiếm được tiền tỉ tại Việt Nam.

Xem thêm: lmth.4454031-ioud-yurt-ioh-tuh-oan-eht-uhn-man-teiv-iat-euht-gnod-ebutuoy-koobecaf-elgoog/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Google, Facebook, YouTube... đóng thuế tại Việt Nam như thế nào?: Hụt hơi truy đuổi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools