vĐồng tin tức tài chính 365

Nguy cơ ô nhiễm từ pin mặt trời hết hạn: Tận dụng công nghệ để tái chế

2020-11-14 06:11
Liên quan nguy cơ ô nhiễm pin mặt trời hết hạn sử dụng, ông Trần Anh Tấn, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), cho rằng Việt Nam có thể tận dụng công nghệ tái chế pin mặt trời.

Xem thêm: lmth.2454031-ehc-iat-ed-ehgn-gnoc-gnud-nat-nah-teh-iort-tam-nip-ut-meihn-o-oc-yugn/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nguy cơ ô nhiễm từ pin mặt trời hết hạn: Tận dụng công nghệ để tái chế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools