vĐồng tin tức tài chính 365

'Lắp' bến cho 1.000 km đường sông

2020-11-14 06:11
Trước thực trạng sông dài nhưng thiếu bến, lãng phí nguồn tài nguyên sông nước quý giá, TP.HCM đặt mục tiêu trong 10 năm tới sẽ xây dựng hơn 400 bến thủy nội địa, khai thác triệt để gần 1.000 km sông ngòi, kênh rạch.

Xem thêm: lmth.4824031-gnos-gnoud-mk-0001-ohc-neb-pal/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Lắp' bến cho 1.000 km đường sông”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools