vĐồng tin tức tài chính 365

108 dự án 'treo' được hủy bỏ

2020-11-14 06:11
UBND TP.HCM vừa giao UBND các quận, huyện công bố công khai 108 dự án “treo”, với diện tích hơn 473 ha được điều chỉnh, hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến 2019.

Xem thêm: lmth.3824031-ob-yuh-coud-oert-na-ud-801/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“108 dự án 'treo' được hủy bỏ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools