vĐồng tin tức tài chính 365

Triều cường tiếp tục “đe dọa” TP.HCM

2020-11-17 07:34

Cần tận dụng thể tích kênh rạch/sông hiện hữu để làm hồ điều tiết, tạm chứa nước khi mưa lớn. Đồng thời triển khai nghiên cứu chi tiết theo hướng chứa nước mưa liên lưu vực với nhau, kết nối với nhau bằng các tuyến cống ngầm. Các tuyến cống ngầm này lại kết nối với các kho nước được xây dựng ngầm dưới các công viên. Nước trong kho chứa được sử dụng để tưới cây, rửa đường và các mục đích khác. Hình thức chứa nước này đã áp dụng hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Pháp …   

Xem thêm: lmth.0065031-mchpt-aod-ed-cut-peit-gnouc-ueirt/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Triều cường tiếp tục “đe dọa” TP.HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools