vĐồng tin tức tài chính 365

Cơ hội cho hàng dệt may, nông sản... từ RCEP

2020-11-17 07:34
Theo Bộ Công thương, các ngành viễn thông, công nghệ thông tin, dệt may, giày dép và nông nghiệp là những lĩnh vực Việt Nam hưởng lợi khi tham gia RCEP.

Xem thêm: lmth.7955031-pecr-ut-nas-gnon-yam-ted-gnah-ohc-ioh-oc/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cơ hội cho hàng dệt may, nông sản... từ RCEP”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools