vĐồng tin tức tài chính 365

Trực tuyến họp báo bảng A AFF Cup 2020

2021-12-04 11:10

TTO - Ngay sau khi họa sĩ Hà Huy Mười thông tin 'may mắn' mua lại được một tác phẩm từng nộp cho nhà trường khi còn là sinh viên, một số họa sĩ cũng lên tiếng đã vô tình gặp lại tác phẩm tốt nghiệp nộp cho trường nhưng lại 'lưu lạc' ngoài thị trường.

Xem thêm: mth.56240501140211202-0202-puc-ffa-a-gnab-oab-poh-neyut-curt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trực tuyến họp báo bảng A AFF Cup 2020”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools