vĐồng tin tức tài chính 365

Đã đóng BHXH tự nguyện mà đi làm ở công ty thì có được hoàn tiền?

2021-12-27 12:00

Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện từ năm 2020 và đóng theo phương thức 6 tháng một lần. Đầu tháng 10-2021 tôi đã đóng BHXH đến tháng 4-2022.

Tuy nhiên, đầu tháng 1-2022 tôi bắt đầu việc làm tại một công ty và tham gia BHXH bắt buộc.

Cho tôi hỏi, thời gian tôi đóng BHXH bắt buộc trùng với thời gian tôi đã đóng BHXH tự nguyện thì có được cơ quan BHXH thanh toán lại không. Nếu được thì tôi liên hệ đến đâu của làm thủ tục hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện đóng dư?

Bạn đọc Thanh Hồng, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại điều 2 và khoản 6, điều 10 của Nghị định số 134/2015 quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

Trường hợp người tham BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được hoàn lại tiền đã đóng.

Số tiền đóng dư sẽ được hoàn trả cho người tham BHXH tự nguyện.

Căn cứ vào quy định trên, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn đã đóng tiền để làm thủ hoàn trả kể từ tháng tham gia BHXH bắt buộc.

 

Xem thêm: lmth.2365301-neit-naoh-coud-oc-iht-yt-gnoc-o-mal-id-am-neyugn-ut-hxhb-gnod-ad/cod-nab/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đã đóng BHXH tự nguyện mà đi làm ở công ty thì có được hoàn tiền?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools