vĐồng tin tức tài chính 365

Lý Hiện - Lý Nhất Đồng siêu đáng yêu khi diễn lại cảnh hài hước trong 'Kiếm vương triều'

2019-12-19 09:20
Lý Hiện - Lý Nhất Đồng siêu đáng yêu khi diễn lại cảnh hài hước trong 'Kiếm vương triều' Không chỉ vậy, cả hai còn đổi vai cho nhau và thể hiện khả năng diễn xuất cực "lầy".

Xem thêm: lmth.700715d-ueirt-gnouv-meik-gnort-couh-iah-hnac-ial-neid-ihk-uey-gnad-ueis-gnod-tahn-yl--neih-yl/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“Lý Hiện - Lý Nhất Đồng siêu đáng yêu khi diễn lại cảnh hài hước trong 'Kiếm vương triều'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools