vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM muốn lập khu công nghiệp mới rộng 380ha tại Bình Chánh

2019-12-19 09:20
TP.HCM muốn lập khu công nghiệp mới rộng 380ha tại Bình Chánh Cho rằng đợi quy hoạch chung thì quá lâu. UBND TP.HCM kiến nghị được lập quy hoạch phân khu trước cho khu công nghiệp 380 ha tại Bình Chánh.

Xem thêm: lmth.810715d-hnahc-hnib-iat-ah083-gnor-iom-peihgn-gnoc-uhk-pal-noum-mchpt/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“TP.HCM muốn lập khu công nghiệp mới rộng 380ha tại Bình Chánh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools