vĐồng tin tức tài chính 365

Bên trong khách sạn băng lạnh -7 độ C có gì?

2019-12-19 09:20
Bên trong khách sạn băng lạnh -7 độ C có gì? Đây là khách sạn được làm từ băng đầu tiên trên thế giới ở Thụy Điển, hoạt động từ năm 1989 với tổng diện tích 6.000m2, 55 phòng và 10 nhà hàng.

Xem thêm: lmth.200715d-ig-oc-c-od-7-hnal-gnab-nas-hcahk-gnort-neb/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Đời sống

“Bên trong khách sạn băng lạnh -7 độ C có gì?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools