vĐồng tin tức tài chính 365

Dân chơi thuê trực thăng thả Mercedes xuống đất

2019-12-20 16:45
Dân chơi thuê trực thăng thả Mercedes xuống đất Hai nam thanh niên Matxcơva đưa chiếc Mercedes G-Class lên trực thăng trước khi thả rơi chúng xuống đất.

Xem thêm: lmth.983715d-tad-gnoux-sedecrem-aht-gnaht-curt-euht-iohc-nad/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Dân chơi thuê trực thăng thả Mercedes xuống đất”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools