vĐồng tin tức tài chính 365

Không xe công cộng do đình công, dân Pháp ‘cưỡi’ scooter đi làm

2019-12-20 16:45
Không xe công cộng do đình công, dân Pháp ‘cưỡi’ scooter đi làm Các công ty cho thuê xe scooter ở Paris ngày càng đắt khách khi các cuộc đình công làm tê liệt mạng lưới tàu điện ngầm, xe buýt và tàu hỏa.

Xem thêm: lmth.283715d-mal-id-retoocs-iouc-pahp-nad-gnoc-gnoc-ex-gnohk/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Không xe công cộng do đình công, dân Pháp ‘cưỡi’ scooter đi làm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools