vĐồng tin tức tài chính 365

'Hóa' bác sĩ khám cho công nhân, nữ tạp vụ bị xử phạt thế nào?

2019-12-20 16:45
'Hóa' bác sĩ khám cho công nhân, nữ tạp vụ bị xử phạt thế nào? Luật sư cho biết do việc khám bệnh của nữ tạp vụ không để lại hậu quả nghiêm trọng nên bà chỉ bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy trình khám chữa bệnh.

Xem thêm: lmth.453715d-oan-eht-tahp-ux-ib-uv-pat-un-nahn-gnoc-ohc-mahk-is-cab-aoh/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Sức khỏe

“'Hóa' bác sĩ khám cho công nhân, nữ tạp vụ bị xử phạt thế nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools