vĐồng tin tức tài chính 365

Video: Thót tim em nhỏ và phụ nữ văng khỏi xe, suýt bị xe khác cán qua

2019-12-20 21:20
Video: Thót tim em nhỏ và phụ nữ văng khỏi xe, suýt bị xe khác cán qua Chiếc xe dừng đèn đỏ vừa tăng tốc khi đèn chuyển xanh thì cửa xe bật mở, một em nhỏ và người phụ nữ văng xuống đường suýt bị xe khác cán qua.

Xem thêm: lmth.114715d-auq-nac-cahk-ex-ib-tyus-ex-iohk-gnav-un-uhp-av-ohn-me-mit-toht-oediv/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Video: Thót tim em nhỏ và phụ nữ văng khỏi xe, suýt bị xe khác cán qua”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools