vĐồng tin tức tài chính 365

Trung Quốc quyết tâm thực hiện cải cách mở cửa

2022-12-04 09:12

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, cải cách mở cửa là chính sách cơ bản của Trung Quốc. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ luôn được thực hiện. Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra 15 biện pháp liên quan đến mở rộng dòng vốn nước đầu tư ngoài, ổn định quy mô đầu tư nước ngoài, công bố “mục lục ngành nghề được khuyến khích đầu tư nước ngoài” phiên bản năm 2022. Điều này đã thể hiện đầy đủ quyết tâm không đổi của Trung Quốc về mở cửa đối ngoại.

Ông Triệu Lập Kiên đưa ra ý kiến trên khi có thông tin cho rằng, trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ cho biết, Mỹ thực hiện chính sách can dự đối với Trung Quốc, mong muốn Trung Quốc mở cửa thị trường đối ngoại. Mỹ không tìm cách tách rời Trung Quốc, nhưng sẽ tăng cường quản lý, giám sát xuất khẩu, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng đối phó với “mối uy hiếp kinh tế” từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nhận xét của các quan chức Mỹ là không phù hợp thực tế, kêu gọi Mỹ có nhận thức đúng đắn về Trung Quốc, thực hiện những cam kết của Tổng thống Mỹ Biden về việc không tách rời khỏi Trung Quốc, cản trở sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, ngừng ngay việc lạm dụng sức mạnh quốc gia gây sức ép một cách vô lý đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, ngừng ngay việc tạo sức ép đối với nền kinh tế thế giới vì lợi ích của Mỹ.

Xem thêm: lmth.312113tsop-auc-om-hcac-iac-neih-cuht-mat-teyuq-couq-gnurt/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Trung Quốc quyết tâm thực hiện cải cách mở cửa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools