vĐồng tin tức tài chính 365

Toàn bộ học sinh trường công ở Khánh Hòa không phải đóng học phí 5 tháng

2023-12-09 07:35
Học sinh Trường THCS Trưng Vương, TP Nha Trang vừa được xây dựng lại mới cùng học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được tỉnh hỗ trợ đóng 5 tháng học phí năm học mới - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Học sinh Trường THCS Trưng Vương, TP Nha Trang vừa được xây dựng lại mới cùng học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được tỉnh hỗ trợ đóng 5 tháng học phí năm học mới - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Việc hỗ trợ học phí nêu trên là theo nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua, theo tờ trình của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ 12 (diễn ra trong hai ngày 7 và 8-12).

Hỗ trợ tổng cộng khoảng 44 tỉ đồng học phí

Theo nghị quyết trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 5 tháng đóng học phí cho toàn bộ học sinh của tỉnh, bao gồm từ trẻ mầm non đến học sinh các cấp phô thông và học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong toàn tỉnh.

Mức hỗ trợ để đóng 5 tháng học phí là theo mức học phí quy định của năm học 2023-2024 sắp tới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, về mức thu học phí năm học sắp tới, theo chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ được "giữ ổn định học phí của các các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề công lập từ năm học 2023-2024 so với năm học 2021-2022".

Do đó, theo dự toán của Sở Giáo dục và Đào tạo và thống nhất của Sở Tài chính, dự kiến số tiền ngân sách dành cho ngành dục chi hỗ trợ đóng học phí 5 tháng cho toàn bộ học sinh của tỉnh như trên là hơn 44 tỉ đồng.

Ông Võ Hoàn Hải - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa - cho biết việc hỗ trợ đóng học phí 5 tháng đó sẽ tương đương với việc giảm khoảng hơn 50% học phí cho học sinh trong toàn tỉnh.

Trong mấy học vừa qua, tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ về học phí cho học sinh theo chủ trương, chính sách và qui định của Chính phủ về hỗ trợ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Vì sao chỉ hỗ trợ 5 tháng?

Theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, việc hỗ trợ đóng 5 tháng học phí cho học sinh toàn tỉnh vào năm học 2023-2024 sắp tới là nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân sau đại dịch COVID-19.

Đồng thời, đó cũng là để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân giải thích thêm rằng sau đại dịch COVID-19 tình hình chung là đều có nhiều khó khăn, mọi người dân đều bị ảnh hưởng.

Do đó, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ cho người dân theo cách hỗ trợ đóng học phí 5 tháng cho toàn bộ học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông và thường xuyên chứ không chỉ hỗ trợ cho học sinh thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo.

Mặt khác, nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ đóng học phí liên quan đến các quy định về cân đối ngân sách của tỉnh theo năm tài chính.

Khánh Hòa cấp đất tái định cư chỉ bằng 0,8% tổng diện tích đất thu hồi của dânKhánh Hòa cấp đất tái định cư chỉ bằng 0,8% tổng diện tích đất thu hồi của dân

Trong 3 năm (2021 - 2023), Khánh Hòa có 13.109 trường hợp dân bị thu hồi đất nhưng chỉ cấp được 847 lô đất tái định cư.

Xem thêm: mth.36041808180213202-gnaht-5-ihp-coh-gnod-iahp-gnohk-aoh-hnahk-o-gnoc-gnourt-hnis-coh-ob-naot/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Toàn bộ học sinh trường công ở Khánh Hòa không phải đóng học phí 5 tháng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools