vĐồng tin tức tài chính 365

Khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong hoạt động ngân hàng

2020-12-03 10:29

Hội nghị có sự tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng; đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện một số bộ, ngành, các đơn vị thuộc NHNN, các NHTM,…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, với vai trò huyết mạch cho nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Các cán bộ, công chức, viên chức người lao động nữ chiếm tỷ lệ gần 60% tổng số lao động toàn ngành Ngân hàng, đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành, trong đó có những thành tựu quan trọng trong 5 năm vừa qua trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạch định, điều hành chính sách đến cung ứng các dịch vụ tiền tệ, ngân hàng cho nền kinh tế cũng như các hoạt động xã hội, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, từ NHNN đến các TCTD.

Số lượng cán bộ nữ giữ các vị trí lãnh đạo trong Ngành ngày càng nhiều hơn, chất lượng cán bộ lãnh đạo nữ được nâng cao, trong đó có nhiều cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong toàn Ngành và mới đây nhất, ngành Ngân hàng đã vinh dự tự hào có đồng chí Thống đốc đầu tiên là nữ. Các lĩnh vực lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiệp vụ cũng như các hoạt động đoàn thể xã hội, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang chứng minh ngày càng có vai trò quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng cho thấy vai trò bàn tay, khối óc của chị em là sự phù hợp và hiệu quả hơn rất nhiều so với nam giới.

Những thành quả này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” nói chung. Đồng thời, cũng khẳng định việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác này của ngành Ngân hàng trong thời gian qua, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây được quan tâm chú trọng và đã đem lại những kết quả rất đáng mừng, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong hoạt động ngân hàng”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/2010, là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, vừa là giải pháp cho việc khai thác nguồn lực con người, tạo sự công bằng xã hội, giải phóng sức lao động, tạo môi trường điều kiện cho sự phấn đấu, cống hiến ngày càng nhiều hơn của phụ nữ.

Với nhận thức đầy đủ về bình đẳng giới, trên cơ sở Chiến lược quốc gia và đặc thù hoạt động của ngành Ngân hàng, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng đã xây dựng “Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020” với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc điểm của ngành có lao động nữ chiếm tỷ lệ cao.

Cùng với đó, các phong trào thi đua của nữ công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cũng được Công đoàn NHVN cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai sâu rộng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Ngành. Các phong trào này đã và đang được sự quan tâm là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn trong ngành Ngân hàng, từ đó xây dựng thêm những hình ảnh tấm gương sáng về những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc gia đình, là nguồn lực cho sự phát triển ngành Ngân hàng, là niềm tin, niềm tự hòa cho những truyền thống giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi, phân tích đánh giá kết quả đã đạt được trong thực hiện kế hoạch bình đẳng giới, VSTBPN và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” trong 5 năm vừa qua.

Hội nghị cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực của chị em và biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể sát thực hơn, hiệu quả hơn trong việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo.

Hà My - Mai Anh

Xem thêm: 607524VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong hoạt động ngân hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools