vĐồng tin tức tài chính 365

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ngành Ngân hàng trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phon

2020-12-03 10:29

Hội nghị có sự tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Ngân hàng; đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện một số bộ, ngành, các đơn vị thuộc NHNN, các NHTM,…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú, nhấn mạnh: với nhận thức đầy đủ về bình đẳng giới, trên cơ sở Chiến lược quốc gia và đặc thù hoạt động của ngành Ngân hàng, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng đã xây dựng “Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020” với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc điểm của ngành có lao động nữ chiếm tỷ lệ cao. Cùng với đó, các phong trào thi đua của nữ công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cũng được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai sâu rộng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Ngành.

Tạo chuyển biến mạnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngành Ngân hàng là một ngành kinh tế có số lao động nữ chiếm tỷ lệ cao, với khoảng gần 60%. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phụ nữ ngành Ngân hàng đã có những đóng góp to lớn trên mọi lĩnh vực hoạt động, được ghi nhận và đánh giá cao. Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của lao động nữ trong Ngành, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm chỉ công tác cán bộ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của Ngành.

Với tinh thần nỗi lực và quyết tâm cao độ, đến nay, NHNN đã thực hiện đạt hoặc vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra ở tất cả các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo; mục tiêu bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Đặc biệt, bản thân cán bộ nữ ngày càng nhận thức đầy đủ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, đã khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ, hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã được duy trì thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, người lao động nữ trong toàn hệ thống, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của lao động nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước. Phong trào cũng được kết hợp lồng ghép thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… khởi xướng, phát động.

Đặc biệt những năm gần đây, hoạt động nữ công với chủ đề mục tiêu “Mỗi công đoàn cơ sở– Một lợi ích thiết thực dành cho đoàn viên, lao động nữ” ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động sôi nổi, có chất lượng, hiệu quả thiết thực hơn, góp phần hiện thực mục tiêu chung của tổ chức công đoàn “Hướng vế cơ sở”, lấy người lao động làm trung tâm… và trên thực tế, hoạt động nữ công đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung của tổ chức công đoàn và của ngành Ngân hàng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp xứng đáng vào thành công của sự nghiệp cách mạng, trong thành tích chung đóng góp của phụ nữ Việt Nam có đóng góp đáng trân trọng của phụ nữ ngành Ngân hàng. Tại Hội nghị này, thông qua phát biểu của Lãnh đạo NHNN, qua báo cáo và các tham luận được tiếp cận và qua phim tư liệu, cùng quá trình theo dõi hoạt động của phụ nữ trong ngành Ngân hàng, có thể thấy, công tác bình đẳng giới, VSTBPN ngành Ngân hàng cũng như phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận. NHNN là một trong số các Bộ, ngành có bước tiến dài trong thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

Theo đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên qua các phong trào thi đua, nhiều phụ nữ trong ngành Ngân hàng đã trưởng thành bằng sự nỗ lực của mình, chị em đã thể hiện vai trò, vị trí trong Ngành, xã hội và gia đình, vươn lên làm chủ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc. Có được những kết quả đáng tự hào đó, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi chị em, là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp nam giới trong Ngành, sự thấu hiểu, chia sẻ, ủng hộ của gia đình, người thân đối với tất cả chị em.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, các thế hệ nữ ngành Ngân hàng đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí quan trọng của lao động nữ, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn của các đơn vị triển khai có hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN và phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, đạt được kết quả tích cực, đáng biểu dương. Điều này thể hiện ở một số khía cạnh như: Công tác bình đẳng giới được thực hiện bài bản, có kế hoạch rõ ràng và lộ trình triển khai chi tiết. Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” mang tính đặc thù về giới, sau khi triển khai đã trở thành nét đẹp truyền thống cho nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng. Công đoàn NHVN đã quan tâm, chú trọng lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” với các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, qua đó góp phần giúp cán bộ nữ vượt qua những thách thức và tận dụng cơ hội.

Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị tập trung triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần xác định xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của ngành Ngân hàng; tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, từ đó lựa chọn giới thiệu những nữ cán bộ có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, quy hoạch và bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quản lý, qua đó tạo điều kiện để cán bộ nữ đóng góp nhiều hơn nữa với sự nghiệp phát triển của Ngành.

Thứ hai, trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025, Ban VSTBPN và công đoàn các cấp cần chú trọng đến các giải pháp thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa hoạt động mang tính hình thức; tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp để tạo sự thay đổi tích cực trong cả suy nghĩ và hành động của cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị trong Ngành về công tác cán bộ.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban VSTBPN ngành Ngân hàng và Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác cán bộ nữ của Ngành.

Thứ tư, tăng cường tìm kiếm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, VSTBPN và các phong trào thi đua mang tính đặc thù về giới trong ngành Ngân hàng.

Thứ năm, trong dài hạn, Ban VSTBPN và Công đoàn NHVN nghiên cứu giải pháp để phụ nữ ngành Ngân hàng thể hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của phụ nữ Việt Nam và của cộng đồng, qua đó góp phần nhất định vào việc xây dựng uy tín, hình ảnh của Ngành.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bình đẳng giới và VSTBPN, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng đề ra mục tiêu định hướng cho giai đoạn 2021 – 2025 như sau: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các đơn vị trong Ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng; tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy năng lực, tham gia, đóng góp, tiếp cận nguồn lực chung và thụ hưởng các thành quả trong mọi lĩnh vực, tiến tới bình đẳng giới thực chất, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025”.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thống đốc NHNN cho nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc.

Đồng chí Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN vinh dự được trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ ngành Ngân hàng.

image

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn NHVN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020; tặng Bằng khen cho 02 cá nhân và 03 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020. 01 tập thể và 04 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì có nhiều thành tích trong thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, VSTBPN giai đoạn 2016 – 2020.

image

Công đoàn NHVN được trao tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thống đốc NHNN tặng Bằng khen cho 25 cá nhân và 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, VSTBPN giai đoạn 2016 – 2020; 27 tập thể và 91 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020.

image

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao tặng Bằng khen cho cá nhân và tập thể xuất sắc

image

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban VSTBPN và Công đoàn NHVN đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động.

Hà My – Mai Anh

Ảnh: Đức Khanh

 

Xem thêm: 807524VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu ngành Ngân hàng trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phon”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools