vĐồng tin tức tài chính 365

Lập TP.Thủ Đức, giải quyết các tồn đọng ra sao?

2020-12-27 06:39
Sau khi làm việc với Quận ủy Q.2, hôm qua (26.12), Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với Quận ủy Q.9 và Quận ủy Q.Thủ Đức về việc thành lập TP.Thủ Đức.

Xem thêm: lmth.2402231-oas-ar-gnod-not-cac-teyuq-iaig-cud-uhtpt-pal/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lập TP.Thủ Đức, giải quyết các tồn đọng ra sao?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools