vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều yếu tố giúp giải ngân đầu tư công đạt hơn 500.000 tỷ đồng

2023-02-10 10:33

Ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup nhận định lạc quan về triển vọng đầu tư công năm nay, có nhiều yếu tố giúp giải ngân vốn đầu tư công về đích. Trong đó, yếu tố đầu tiên là giá hàng hóa, đặc biệt là giá thép từng tăng mạnh hai năm 2021, 2022 làm cho đầu tư công trở nên khó khăn thì hiện đã về vùng trũng. Đây là tiền đề để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công khi mà giá thép chiếm trọng số lớn trong chi phí xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng.

Nhiều yếu tố giúp giải ngân đầu tư công đạt hơn 500.000 tỷ đồng

Một số thuận lợi khác phải kể đến việc thay đổi chính sách đấu thầu hay chính sách cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án.

Năm nay có thể giải ngân khoảng 80% vốn đầu tư công, tương đương khoảng 560.000 tỷ đồng.

Trong báo cáo mới công bố, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dưới áp lực của lạm phát và môi trường lãi suất cao, đầu tư công được xem là “chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia tại đây dự báo giải ngân vốn NSNN ước tính đạt từ 554.000 tỷ đồng đến 673.000 tỷ đồng, tương với tốc độ tăng trưởng từ 8,4-31,7%.

BSC dự tính hai kịch bản cho tình trạng giải ngân kế hoạch của vốn NSNN. Kịch bản 1 diễn ra khi giải ngân đầu tư công chủ yếu tập trung vào kế hoạch tuyến đường Bắc – Nam với kế hoạch giải ngân thường niên ở mức thấp. Kịch bản 2 diễn ra với tiến độ giải ngân được chú trọng ở cả hai kế hoạch.

Dự báo về một số khó khăn, BSC cho rằng tình trạng đầu tư công có thể chậm lại nếu xảy ra tình trạng đội vốn đầu tư tại một số dự án lớn, và thủ tục quy hoạch còn chậm. 

Xem thêm: lmth.628205-gnod-yt-000-005-noh-tad-gnoc-ut-uad-nagn-iaig-puig-ot-uey-ueihn/peihgn-hnaod/hnaod-hnik/nv.ylgnoc

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều yếu tố giúp giải ngân đầu tư công đạt hơn 500.000 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools