vĐồng tin tức tài chính 365

Tỉnh uỷ Đắk Nông quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

2023-02-16 13:17
Toàn cảnh Hội nghị.


Chủ trì Hội nghị Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 12  (Ban Chỉ đạo 12);  Đại tá Bùi Quang Thanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo 12 và 22 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo  là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, Bí thư các huyện ủy, thành ủy; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 12  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương và Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ban hành Chương trình số 47 về việc thực hiện triển khai Nghị quyết số 12 và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt. Qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 656 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo 12 chủ trì điều hành thảo luận tại Hội nghị.


Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, cơ bản thống nhất cao với Dự thảo Đề án và góp ý tổ chức thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Đánh giá cao Cơ quan Thương trực triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành phố và trong lực lượng Công an tỉnh. Nội dung đề án bảo đảm tính khoa học, công phu, kỹ lưỡng, đúng tinh thần, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 12 và hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao...

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt. Bí thư Tỉnh yêu cầu thời gian tới, việc thực hiện Nghị quyết số 12 tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy để xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo mục tiêu, lộ trình đã đề ra theo Đề án sau khi được phê duyệt; triển khai hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cơ quan và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Xem thêm: 12343=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tỉnh uỷ Đắk Nông quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools