vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 1.100 thửa đất tại sân bay Long Thành 'vắng chủ'

2020-02-26 05:41
Giai đoạn 1 của dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn còn hơn 1.100 thửa đất (hơn 45 ha) chưa xác định được chủ đất.

Xem thêm: lmth.1947811-uhc-gnav-hnaht-gnol-yab-nas-iat-tad-auht-0011-noh/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 1.100 thửa đất tại sân bay Long Thành 'vắng chủ'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools