vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba lừa 1.800 tỉ đồng

2020-02-26 05:41
Theo cơ quan công an, số nạn nhân cùng số tiền tố cáo hiện còn thấp xa so với thông tin thu thập được. Vì vậy, công an kêu gọi những nạn nhân còn lại tiếp tục ra tố cáo.

Xem thêm: lmth.4727811-gnod-it-0081-aul-ababila-yt-gnoc-ot-iougn-0033-noh/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba lừa 1.800 tỉ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools